Film från informationsskampanj om ”VÄXTHUSEFFEKTEN” 2001. Produktion: Atmo

batteri

Informationsskampanj för insamling av ”farliga” batterier, Hem till holken, Naturvårdsverket.