fni1-web

Kampanjer för att öka återvinningen från hushåll och motivera BRF och hyresvärdar att ha egna återvinningsstationer.

fni3-web

fn21web

recykle or dissapear

brytaner

SEPARE

I Södertörn var kärlen för återvinning av plast och metall inte separata. Informationskampanj för nya direktiv för återvinnande hushåll.